مادریار
مادریار

پیش از بارداری

کرونا و اقدام به بارداری

زنانی که در زمان همه گیری کرونا تصمیم به فرزند آوری می گیرند، مردد هستند که کرونا و اقدام به بارداری مشکلی به وجود می آورد یا نه؟کرونا و اقدام به بارداری کمی با سختی روبرو شده است.زنان نگران سلامتی…
بیشتر ...

سلامت پدر پیش از بارداری

با اینکه در اکثر اوقات ابن مادر است که مورد توجه قرار می گیرد و باید آزمایش و سونوگرافی انجام دهد، اما باید بدانید که سلامت پدر پیش از بارداری نیز اهمیت دارد.سلامت پدر پیش از بارداری به…
بیشتر ...

تست بارداری

انجام  تست بارداری می تواند برای بسیاری از شما، دلهره آور باشد. چه انتظار جواب منفی و چه مثبت را داشته باشید، تست بارداری می‌تواند از نگرانی بکاهد و یا باعث خوشحالی شود. همچنین برای بسیاری…
بیشتر ...