مادریار

روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزاد

شیر دهی به نوزاد به دلیل آماده و در دسترس بودن به نظر راحت می آید.اما روشها وپوزیشن های شیر دهی به نوزاد راه های خودش را دارد.مادرانی که برای اولین بار مادر شده اند شاید پروسه شیر دهی را سخت بدانند اما زمانی که روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزادان را یاد بگیرند دیگر از شیر دادن به کودکشان لذت می برند.شیر دهی شاید کمی مشکل به نظر برسد.اگر سینه مادر دچار زخم شده باشد.یا به علت خستگی از بارداری و زایمان بیشتر مادران دوست ندارند که به فرزندشان شیر بدهند اما شیر مادر علی الخصوص آغوز یا همان شیر اولیه به نوزاد برای رشد مغزی و جسمی کودکان حائز اهمیت است.

تقریبا حدود دو ماه طول می کشد تا مادر و فرزند هر دو یاد بگیرند که چگونه شیر بدهند و چکونه تغذیه شوند.بنابراین نگران نباشید و صببر کنید تا مثل همه دوره های سخت این مرحله را هم به خوبی پشت سر بگذارید.

چگونگی شیر دهی به کودک

ابتدا باید روش صحیح بغل کردن کودک را بلد باشید زیرا در صورتی که به درستی کودک را در آغوش نگیرید،ممکن است هم خودتان و هم نوزاد خسته شوید.پس ادامه شیر دهی برای هر دو خسته کننده می شود.

برای اولین قدم باید به طور صحیح بنشینید.به گونه ای که مهره های کمرتان و هم چنین طرز قرار دادن گردنتان صاف و در حالت درست باشد.می توانید زیر دست یا زیر پایتان که سر بچه روی آن قرار دارد یک بالشت کوچک قرار دهید تا سر کودک به اندازه کافی بالا بیاید و مجبور نباشید که به سمت جلو خم شوید.

روی کاناپه یا مبل بنشینید و یا اینکه به دیوار تکیه دهید.

تا در حالت درست قرار نگرفته اید شیر دهی را آغاز نکنید زیرا باید 15 تا 20 دقیقه زمان بگذارید تا نوزاد کاملا سیر شود.پس بهتر است که برای جلوگیری از آسیب به کمر و خسته شدن در حالت درستی قرار بگیرید.

نه تنها نوک سینه بلکه باید همه قسمت قهوه ای رنگ نوک پستان به طور کامل در دهان کودک قرار بگیرد.اگر فقط کودک با نوک سینه تغذیه شود علاوه بر اینکه به طور کامل سیر نمی شود و زود به زود برای خوردن شیر گریه میکند،همچمین نوک سینه ترک میخورد.

روش ها و پوزیشن های شیردهی به نوزادچگونگی قرار گرفتن کودک

یکی از نکات مهم در روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزادان این است که کودک را اول در حالت درست در آغوش بگیریم.به گونه ای که شکم بچه را به شکم خودتان بچسبانید و صورت او به طور کامل به صورت و روبروی سینه شما قرار بگیرد.سر بچه باید کاملا بالا باشد و مادر نباید برای رساندن او به سینه روی صورت کودک خم شود.سر کودک نباید به گونه ای چرخیده باشد که نتواند به راحتی شیر را قورت بدهد.

مطمئن باشید که کودک شیر می خورد.اگر فقط نوک سینه را بمکد صدای تیک تیک شنیده می شود اما اگر به طور کامل حاله قهوه ای رنگ را بمکد صدای تنفس شنیده می شود.

حالت های شیر  دهی به کودک


حالت گهواره

پوزیشن های شیردهیحالت گهواره ابتدایی ترین و راحت تریت روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزادان است.به گونه ای است که سر نوزاد را با یک دست و بدن و پاها را با دست دیگر می گیریم.صورت کودک را تا آنجا بالا می بریم که به پستان برسد.

این روش برای کسانی که سینه آسیب دیده دارند و برای کودکانی که در گرفتن سینه مشکل دارند بسیار راحت می باشد.میتوانید با همان دستی که سر کودک را گرفته اید بدن کودک را نیز به وسیله ساعد بگیرید.از دست دیگر برای گرفتن پستان استفاده کنید.

نگه داشتن ضرب دری

مادر اگر با سینه راست می خواهد به کودک شیر بدهد با دست چپ سر و بدن کودک را نگه می دارد.این روش برای بچه هایی که بسیار کوچک اند و نگه داشتنش سخت است مفید است.

پوزیشن های شیردهیدر حالت دراز کش

در این حالت مادر به پشت دراز می کشد.نوزاد را بر روی سینه قرار دهید.کودک باید طوری قرار گرفته باشد که سر و صورت او به حالت کج باشد و راه بینی او گرفته نباشد.این حالت برای مادرانی که تازه سزارین شده اند و نمی توانند به جلو خم شوند بسیار مناسب است.

این روش برای مادرانی که دچار کمر درد،دست درد و غیره هستند مناسب است.اما کودکانی که دچار رفلاکس هستند نباید به روش خوابیده روی سینه مادر شیر بخورند زیرا نفخ معده آن ها تشدید می شود.

مطالب مرتبط

پوزیشن های شیردهیحالت توپ فوتبال آمریکایی

در این روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزاد سر،گردن و شانه های کودک زیر بازوی مادر قرار می گیرد.تن و پاهای کودک آزاد است.این روش برای نوزادان بسیار کوچک با وزن پایین کمی دشوار است.

پوزیشن های شیردهیخوابیدن به پهلو

به پهلو دراز بکشید.یک پشتی زیر زانو و یک پشتی پشت کمر بگذارید.نوزاد باید دقیقا رو به روی سینه قرار بگیرد.می توانید از یک بالش کوچک برای زیر سر نوزاد استفاده کنید تا سرش به اندازه کافی بالا بیاید.در این روش احتمال دارد که گردن و کتف مادر خسته بشود و شاید درد بگیرد.

این روش برای مادرانی که کمر دارند یا سزارین شده اند بسیار مناسب می باشد.البته این روش برای خواب در شب خوب است به شرطی که خوابتان نبرد.

پوزیشن های شیردهیبه کمک آغوشی

این روش برای خانم هایی که شاغل هستند مفید است.البته کودک باید آنقدر بزرگ شده باشد که بتواند خودش سینه را بگیرد.باید کودک بتواند گردنش را به این طرف و آن طرف حرکت دهد.او را در آغوشی بگذارید و خیلی راحت به کارتان برسید.

استفاده از پشتی یو شکل برای دو قلو ها

برای کسانی که دو قلو دارند پشتی هایی طراحی شده است که به شکل یو می باشد.قسمت تو خالی پشتی جلوی شکم مادر می افتد و دو قسمت یومانند آن به سمت پهلوهای مادر قرار می گیرد.باید سر نوزاد زیر سینه درست زیر نوک پستان باشد.

مادر می تواند از یک پشتی بزرگ استفاده کند.پشتی را روی پا قرار می دهد.در جای مناسب می نشیند و به روش توپ فوتبال آمریکایی شیر دهی را اغاز می کند.

شیردهی نوزادمادر و کودک در حالت نشسته

مادر می تواند روی مبل یا صندلی بنشیند و کودک را هم روی پایش بنشاند.همانطور  که کودک نشسته است سینه را در دهانش قراردهد.این روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزاد برای وقت هایی که در ماشین،هواپیما،قطار یا هر وسیله نقلیه دیگری قرار دارید مناسب می باشد.به شرطی می توانید از این روش هر دو مادر و کودک نشسته استفاده کنید که بچه توانایی نشستن و گردن گرفتن داشته باشد.

روش کوالایی

به این روش،مدل کولا گویند به این دلیل که کودک را روی ران پا بنشانید با یک دست سینه را و با دست دیگر پشت کمر او را نگه دارید.این روش برای زمانی است که کودک می تواند به طور کامل بنشیند و به راحتی حرکاتش را کنترل کتد.گاهی کودک دوست دارید بیاستد و شیر بنوشد.

پوزیشن های شیردهینکات قابل توجه

همان طور که گفته شد شیر دهی اصول و قواعدی دارد که باید آن ها را رعایت کنیم.در غیر این صورت ممکن است دچار آسیب ها و دردهایی طی شیر دهی شویم.بهتر است همه روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزاد را امتحان کنید تا بهترین روش را انتخاب کنید.در حالت و پوزیشن درست قرار بگیرید و بعد شیر دهی را شروع کنید زیرا زمان زیادی طول می کشد تا نوزاد به طور کامل سیراب شود.

برقراری ارتباط عاطفی با کودک

باید هنگام شیر دهی با کودک ارتباط فیزیکی،چشمی،کلامی و عاطفی بر قرار کنید.برای نوزادان و کودکان بسیار مهم است که با مادرشان ارتباط بگیرند.عشق مادر به فرزند باعث تولید و آزاد شدن هورمون اکسی توسین می شود.هورمون اکسی توسین را هورمون عشق می نامند.با آزاد شدن هورمون عشق،کودک بیشتر و با آرامش شیر می خورد.گرفتن ارتباط با کودک منجر به خواب آرام و زود هنگام می شود.

توجه به نوک سینه

باید هنگام شیر دادن به نوزاد کمی از شیر را بگذارید روی نوک پشتان بماند تا از ابتلا به زخم و اشتقاق سینه خود داری کنید.یا می توانید از پماد های مخصوص جهت درمان استفاده کنید.طبیعی است که بعضی از مادران دچار زخم نوک پستان شوند.هرچه شیر دهی بیشتر انجام گیرد مشکل درد و اشتقاق سینه کمتر اتفاق می افتد.

هنگام شیر دهی حتما تکیه دهید

برای جلوگیری از آسیب به کمر و گردن بهتر است قبل از شروع به شیر دهی به دیوار،صندلی یا مبل تکیه دهید،بهتر است یک بالش زیر دست اتان قرار دهید.یا روی صندلی و مبل های دسته دار بنشینید.زیر پای خود زیر پایی قرار دهید تا بچه به طور کامل بالا بیاید و نیازی به خم شدن شما نباشد.

سینه را با دست نگه دارید

هنگام شیر دهی با توجه به اینکه روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزاد مناسبی را انتخاب کرده اید باید با دست سینه را نگه دارید.زیرا سینه به علت پر شیر بودن بزرگ و سنگین تر از قبل شده است.باید توجه داشته باشید که سینه روی صورت و بینی نوزاد نیافتاده باشد.با این کار از نرسیدن اکسیژن به کودک جلوگیری خواهید کرد.

کودک را در وضعیت درست قرار دهید

کودک باید در حالت درستی خوابیده یا نشسته باشد تا بتواند به راحتی شیر بخورد.نباید راه گلوی بچه به گونه ای باشد که قورت دادن شیر برایش سخت باشد.

تغییر وضعیت

یکبار بچه را با سینه راست شیر بدهید و بار بعدی با سینه چپ.اجازه دهید تا کاملا سینه خالی شود تا چربی انتهایی شیر به نوزاد برسد.با تغییر سینه باعث می شوید که مجاری شیر داخل پستان تحریک شده و شیر بیشتری تولید گردد.روشها و پوزیشن های شیر دهی به نوزاد را تغییر دهید تا از بروز خستگی و زخم نوک پستان جلوگیری کنید.

آرامش خود را حفظ کنید.

هنگام شیر دهی سعی کنید از آب خنک،شیر سرد یا آب میوه استفاده کنید.قبل از شروع به تغذیه کودک چند نفس عمیق بکشید.چشمانتان را ببندید و به چیزهای آرامشبخش فکر کنید.شیر دهی با آرامش هم به نفع خودتان و هم به نفع کودک شماست.

تمام کردن شیر دهی با نظر کودک

جالب است بدانید که کودک از همان ابتدا می تواند نظرش را در مورد خیلی از مسائل بدهد و با شما مشورت کند.مثلا زمان شروع و پایان دادن به شیر دهی را با توجه به علاقه کودک انتخاب کنید.صبر کنید تا هر موقع که دیگر دوست نداشت شیر بخورد سینه را از دهانش خارج کنید.نباید قبل از سیر شدن شیر دهی را قطع کنید زیرا هم آرامش کودک به هم می خورد هم هنوز به طور کامل تغذیه نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات و تجربیات شما

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.