مادریار
مشاهده برچسب

وزن گیری جنین

وزن گیری جنین

یکی از مهم ترین نکات در دوران بارداری وزن گیری جنین است.وزن گیری جنین به فاکتور های متفاوتی بستگی دارد.انواع خوراکی ها،ورزش،استراحت،خواب به اندازه و داشتن آرامش از دلایل زیاد شدن وزن کودک در کیسه آب…
بیشتر ...