مادریار
مشاهده برچسب

نشانه-بارداری کاذب

بارداری کاذب

موضوعی که می خواهیم درباره بارداری کاذب صحبت کنیم. بارداری کاذب  زمانی اتفاق می افتد که با وجود قرار گرفتن جنین در رحم ، جنینی تشکیل نمی شود. نام های دیگر این نوع بارداری، سودوسیز، حاملگی…
بیشتر ...