مادریار
مشاهده برچسب

ناباروری

ناباروری ثانویه

یکی از زیر شاخه های ناباروی، ناباروری ثانویه است. این مشکل با سایر مشکلات ناباروری دارای نشانه های یکسان است. در ناباروری ثانویه شما ممکن است در قبل بارور شده باشید و موفقیت آمیز هم بوده…
بیشتر ...