مادریار
مشاهده برچسب

محبت والدین

تاثیر محبت بر یادگیری کودک

همان طور که می دانید هر چیزی ممکن است بر یادگیری کودکان تاثیر گذار باشد مثل هوش،استعداد،شرایط محیطی و غیره.امروزه تاثیر محبت بر یاگیری کودک را مورد بررسی قرار داده اند و خوشبختانه محققان یافته اند که…
بیشتر ...