مادریار
مشاهده برچسب

قنداق کردن نوزاد

قنداق کردن نوزاد

در قدیم قنداق کردن نوزاد مرسوم بود اما کم کم کنار گذاشته شد.شاید استفاده از این روش به علت فقدان وسایل گرمایشی لازم بوده است.قنداق کردن نوزاد،مزایا،معایب،روش های انجام،رابطه آن با پای پرانتزی در این…
بیشتر ...