مادریار
مشاهده برچسب

غذاساز نوزاد

غذاساز نوزاد

از وسایلی که پیشنهاد می کنیم برای شش ماهگی به بعد نوزاد و در حین خرید سیسمونی تهیه کنید غذاساز نوزاد می باشد. با رسیدن نوزاد به سن شش ماهگی باید دادن غذای کمکی به کودک را آغاز کنید. غذاساز نوزاد…
بیشتر ...