مادریار
مشاهده برچسب

سلول های بنیادی

ذخیره خون بند ناف نوزاد

امروزه ذخیره خون بند ناف نوزاد از اهمیت خاصی بر خوردار است.با ذخیره خون بند ناف نوزاد می توان از مبتلا شدن به بعضی از بیماری ها جلوگیری کرد.هم چنین می توان برای درمان بیماری های خاص از آن استفاده…
بیشتر ...