مادریار
مشاهده برچسب

سردرد بارداری

میگرن بارداری

معمولا زنان باردار یک بار هم که شده میگرن بارداری را در طول حاملگی تجربه می کنند.اما اگر تعداد دفعات میگرن بارداری علی الخصوص در هفته بیستم اتفاق بیافتد.باید مورد بررسی قرار بگیرد.بعضی از پزشکان معتقد…
بیشتر ...