مادریار
مشاهده برچسب

دوست کودک

دوست یابی کودک

دوست یابی کودک تاثیر مثبتی بر سلامت روان او می گذارد.بعد از 2 سالگی کودک سعی می کند تا با گروه همسالانش بازی کند و کم کم از مادر و پدر فاصله می گیرد.به همین دلیل دوست یابی کودک از اهمیت ویژه ای برخورد…
بیشتر ...