مادریار
مشاهده برچسب

دندان نوزاد

دندان گیر نوزاد

پس از رسیدن نوزاد به سن چهار ماهگی و کمی دیرتر یعنی تا هفت ماهگی باید منتظر در آوردن اولین دندان او باشید. از نشانه های رویش دندان، تمایل نوزاد به گاز گرفتن اطراف برای تسکین التهاب و خارش لثه می…
بیشتر ...