مادریار
مشاهده برچسب

خواب

خواب نوزاد

ميزان خواب نوزاد در شبانه روز تا يك ماهگی معمولا نوزادان حدود ١٧ ساعت از شبانه روز را مي خوابند.براي تهيه فضاي خواب براي نوزاد اصلا احتياج به تجمل گرايي، تشك ها و پتو هاي ضربه گير نيست.نوزاد ها…
بیشتر ...