مادریار
مشاهده برچسب

ختنه

ختنه نوزاد پسر

عمل ختنه نوزاد پسر در یک سری از ادیان،کشورها و فرهنگ ها انجام می‌شود و در برخی دیگر بسته به شرایط و قوانین آن کشور انجام نمی‌شود. ختنه چیست؟ ختنه نوزاد پسر، به بریدن بخش یا همه،از پیش پوست(غلفه) از…
بیشتر ...