مادریار
مشاهده برچسب

جنین مرده

مرده زایی یا مرگ جنین

مرده زایی یا مرگ جنین معمولا در ماه 4 الی 5 و در هفته بیستم بارداری بیشتر اتفاق می افتد.در این متن با مرده زایی یا مرگ جنین،تعریف،علل بروز این اتفاق،عوامل و راه های تشخیص آن،راه های پیشگیری،سلامت…
بیشتر ...