مادریار
مشاهده برچسب

تک فرزندی

تک فرزندی در عصر جدید

تک فرزندی در عصر جدید معضلی است که خانواده ها به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری با آن دست و پنجه نرم می کنند.شاید تصور بیشتر خانواده ها این باشد که از نظر اقتصادی نمی توانیم دو یا سه کودک را بزرگ کنیم.…
بیشتر ...