مادریار
مشاهده برچسب

تنبیه کلامی

اصول تنبیه کودکان

اصول تنبیه کودکان یکی از فاکتور های مهم تربیتی است که هر پدر و مادری باید بداند.تنبیه کودکان اگر درست،اصولی و بدون خشونت باشد می تواند کار آمد جلوه کند و جنبه آموزشی داشته باشد.اصول تنبیه کودکان شامل…
بیشتر ...