مادریار
مشاهده برچسب

اضافه وزن در بارداری

اثر چاقی مادر بر بارداری

مثل همه عواملی که بر بارداری تاثیر مثبت و منفی دارد، اضافه وزن نیز تاثیر خود را می گذارد.در این متن اثر چاقی مادر بر بارداری را مورد بررسی قرار می دهیم.اثر چاقی مادر بر بارداری (شامل تعریف چاقی،چاقی و…
بیشتر ...