مادریار
مشاهده برچسب

آمادگی برای پدر شدن

پیوند عاطفی پدر و نوزاد

همان طور که میدانید عموم مردم به نیاز مهر مادری اعتقاد دارند. اما در این بین باید به پیوند عاطفی پدر و نوزاد نیز توجه کرد‌.نوزادان پس از تولد به مهر و توجه پدر نیز احتیاج دارند.در این متن در مورد…
بیشتر ...