مادریار

تعیین جنسیت جنین

تاریخچه تعیین جنسیت جنین در اوایل سال ۱۹۰۰ کروموزوم‌های جنسی کشف شد. دانشمندان با بررسی و مطالعات دقیق بر روی…