مادریار

ده ماهگی نوزاد

ویژگی های نوزاد ده ماهه نوزاد ده ماهه می تواند اولین قدم های خود به طرف والدین بدون کمک را بردارد و همچنین قادر…

شش ماهگی نوزاد

ویژگی های نوزاد شش ماهه نوزادان در شش ماهگی به آسانی با افراد ارتباط برقرار کرده و وارد مرحله ی جدیدی از زندگی خود…

زردی نوزاد

زردی نوزاد عارضه ایست که برای اکثر کودکان تازه به دنیا آمده رخ می دهد و سبب بروز نگرانی هایی برای مادر و اطرافیان…

یازده ماهگی نوزاد

ویژگی های نوزاد یازده ماهه یکی از دوران های جالب برای والدین یازده ماهگی نوزاد می باشد زیرا نوزاد سعی می کند…

دوازده ماهگی نوزاد

ویژگی های نوزاد دوازده ماهه از ویژگی های بارز نوزاد در دوازده ماهگی می توانیم به تغییر در الگوی خواب، نافرمانی و…

هفته چهارم تولد نوزاد

بچه چهار هفته ای در واقع یک شیرخواره یک ماهه می باشد. مادر این بچه در طی این یک ماه خیلی چیزها را آموخته و در برخی…

رفلاکس معده در نوزاد

آشنایی اولیه با رفلاکس معده در نوزاد ممکن است پس از ناآرامی و گریه ی نوزاد به پزشک مراجعه کنید و پزشک تشخیص دهد که…