مادریار

حرف زدن نوزاد

مراحل حرف زدن نوزاد و راه های کمک کردن به او

مهارت حرف زدن نوزاد باید طی مراحل مشخص و خاص خودش پیش برود و تا مراحل یاد گیری حرف زدن نوزاد طی نشود شروع به صحبت کردن نخواهد کرد.در این متن از غان غان کودک تا صحبت کردن کامل کودک مطلب آورده ایم.

روند یاد گیری حرف زدن نوزاد

برای حرف زدن نوزاد به طور کامل و بدون گرفتگی زبانش باید صبور باشید زیرا روند یاد گیری صحبت کردن کودکان نیاز به زمان دارد.

مراحل

حرف زدن نوزاد باید مرحله به مرحله پیش برود.گاهی کودک نیاز به کمک  و یا گفتار درمانی نیز دارد.

 تولد تا سه ماهگی

در مرحله تولد تا سه ماهگی کودک هر گاه شاد است و می خندد،شروع به حرف زدن می کند.اصواتی شبیه غان غان یا آغون را تلفظ می کند.

در این گام کودک با صدای گریه به شما می فهماند که گرسنه است یا خوابش می آید.حرف زدن نوزاد در این مرحله به این صورت است که برای هر درخواستی صدای گریه متفاوتی از خود در می آورد.

انواع صدای گریه کودک از تولد تا سه ماهگی

حرف زدن نوزادکودک با گریه کردن مفهوم خود را می رساند اما برای هر چیز به شکل متفاوت گریه می کند تا شما متوجه مننظورش بشوید.

گریه برای همدلی

گاهی کودک برای چند ثانیه گریه میکند و مکث می کند تا شما به او توجه کنید.او اینقدر به این کار ادامه می دهد تا به خواسته اش برسد.

گریه برای شیر

کودک با چرخاندن سر و بی قراری گریه می کند تا نشان دهد که گرسنه است.

گریه برای درد

گریه یکنواخت و ثابت که گاهی شدت می گیرد.

گریه برای امور فیزیولوژی

گاهی کودک برای خروج باد معده،ادرار یا مدفوع هم به صورت جیر جیر گریه می کند.

گریه برای خواب

گودک همراه با ناله گریه می کند و خمیازه می کشد.

مطالب مرتبط

گریه ناراحتی

گاهی نوزاد با بی قراری و تکان تکان خوردن گریه می کند.این یعنی نوزاد پوشکش را خیس کرده،احساس گرما یا سرما می کند و یا از محیط خسته شده است.

حرف زدن نوزاد با گریه کردن

شاید برای شما جای تعجب باشد که چگونه یک نوزاد سه ماهه می تواند حرف بزنید با سایت تخصصی مادر و کودک مادر یار همراه باشید.

نه گفتن در گریه

نوزادان با گفتن حرف نه به شما می گویند که گرسنه هستند.

آه گفتن در گریه

نوزاد با گفتن آه به طور مداوم سعی دارد به شما بفهماند که نیاز دارد کسی آروغ اش را بگیرد.

هه گفتن در گریه

نوزاد وقتی از چیزی شبیه گرما،سرما،محیط و غیره ناراحت است با حرف زدن و گفتن واژه هه در حال گریه منظورش را می رساند.

ایرره گفتن همراه با گریه

وقتی کودک دچار رفلاکس معده است.با گفتن ایرره و بیرون دادن صدا و زور زدن می خواد خود را از شر گاز معده خلاص کند.

مرحله چهار تا شش ماهگی

حرف زدن نوزاددر ماه چهارم

نوزاد کمی فراتر از غان غان کردن می رود.صدا ها و حروف را با فتحه یا ساکن به کار می برد.مثلا مداوم می گوید:مممممم یا ب ب ب.

در ماه پنجم

نوزاد حرف زدن را با بالا و پایین بردن صدایش قدرت می دهد.یعنی در حال گفتن رررر گاهی ر را محکم تر از قبلی ها ادا می کند.

این نشانه خوبی است.

در ماه ششم

اگر نوزاد تا شش ماهگی هیچ صدایی از خود در نیاورد باید با پزشک متخصص مشورت کنید.

مرحله هفت تا دوازده ماهگی

در ماه هفتم

تا 12 ماهگی کودک باید بتواند صداهای زیادی از خود در بیاورد.باید قادر باشد که صدای حروف را با هم ترکیب کند.

کودک یک ساله باید بتواند تن صدایش را بالا و پایین بیاورد.کودکان باید بتوانند صحبت کردن را شبیه سازی کنند.

اگر کودکی تا 7 ماهگی نتواند این گونه باشد حتما نیاز به مراجعه به پزشک دارد.

در ماه دوازدهم

نوزاد در یک سالگی قادر است که کلمه بگوید.کلماتی راحت مثل:بابا،مامان،دادا،آب که می توانند مفهوم کودک را به آسانی بفهماند.

مرحله 13 تا 18 ماهگی

کودک 13 و 14 ماهه

کودکان با گفتن جمله های کوتاه و نصفه منظور خود را می رسانند.می توانند سوال کنند اما نصف و نیمه.

کودک 14 ماهه قادر است هنگام سوال کردن تن صدایش را تغییر دهد.

کودک 15 و 16 ماهه

اگر کودک 15 ماهه دارید و هنوز هیچ صدایی از دهانش در نمی آید بهتر است او را نزد متخصص کودکان مجرب ببرید.

در 16 ماهگی کودک سعی می کند تا با دیگر اعضای خانواده ارتباط کلامی بر قرار کند.اما همه را با نام مامان صدا می زند.زیرا هنوز همه اصوات را یاد  نگرفته است.

کودک 17 و 18 ماهه

کودک 17 و 18 ماهه می تواند وقتی از او سوالی پرسیدید با بله و نه جواب بدهد و یا سرش را با تکان دادن پاسخ درست بدهد.

حرف زدن نوزادمرحله 19 تا 24 ماهگی

کودک تا 24 ماهگی قادر است همه اصوات را بیان کند.

می تواند جمله بسازد.

توانایی پرسیدن سوال را دارد.

با گفتن جملات و سوالات کوتاه و نصفه منظورش را به خوبی می رساند.

کودکان 24 ماهه میتوانند از ضمیر من استفاده کنند.

افراد را با اسم خودشان می شناسند و وسایل را از هم تشخیص می دهند.اما شاید نتوانند به طور کامل نام آن ها را تلفظ کند.

مرحله 25 تا 36 ماهگی

در این مرحله از حرف زدن نوزاد،او قادر است جملات درست و همراه با فعل بگوید.جملات کودک شش کلمه ای می شود.

می تواند سوال بپرسد و به سوالات شما جواب دهد.

دامنه لغات کودک به بین 200 تا 300 کلمه می رسد.

اگر تا 36 ماهگی کودک نتواند به سوالی که او پرسیده می شود جواب دهد.یا اینکه سوال را به همان سوال جواب می دهد باید نگران باشید و او را برای رشد اجتماعی و زبانی به نزد پزشگ ببرید.

در سه سالگی کودک می تواند از فعل های زمان گذشته استفاده کند.

او توانایی جمع بستن کلمات را خواهد داشت.

مرحله چهار تا هشت سالگی

چهار سالگی

در این مرحله کودک می تواند سوالاتی با چرا و چگونه بپرسد.دوست دارد که همه چیز را هیجان و آب و تاب توضیح دهد.

پنج سالگی

جملات دستوری بیان می کند.

با دیدن یک عکس می تواند داستان ساده ای نیز تعریف کند.

شش سالگی

قادر است که شباهت یا تفاوت دو وسیله را بیان کند.

هفت سالگی

بدون اینکه چیزی را دیده باشد می تواند در مورد آن حرف بزند.

هشت سالگی

در این گام کودک می تواند همه اصوات،واژه ها،کلمات،جملات،سوالات و خلاصه همه چیز را بگوید.

او تمام قواعد صحبت کردن را نیز یاد گرفته است.

در این مرحله یادگیری و رشد زبانی کودک به اتمام می رسد و از این به بعد باید روی مهارت های اجتماعی اش کار کنید.

 

سن حرف زدن نوزاد

کودک معمولا در 12 ماهگی اولین کلمه اش را می گوید اما این یک شبه اتفاق نیافتاده است.بلکه از ابتدای تولد تا 1 سالگی،برای حرف زدن،نوزاد به خوبی اصوات را شنیده و دیده است.

از این به بعد هم او فقط تقلید می کند.سعی می کند شبیه سازی کند.تا به طور کامل بتواند حرف بزند زمان زیادی می طلبد.بهتر است صبور باشید.

راه های کمک به حرف زدن نوزاد

حرف زدن نوزادراه های زیادی برای حرف زدن نوزاد وجود دارد.بهتر است راه های بهتر را انتخاب کنید.آموزش باید در قالب بازی باشد تا برای کودک بیشتر جنبه سرگرمی داشته باشد تا آموزش صحبت کردن.او قادر است برای بازی دوباره از شما درخواست کند.

9 روش برای کمک به نوزاد تا آواهای گفتاری را بیان کند

1.آینه بازی

کودک را مقابل خودتان بنشانید طوری که صورت و دهان کاملا رو به روی کودک باشد.آواهای ما،دا،با،تا و … را بیان کنید و از نوزاد بخواهید این اصوات را بیان کند.

به محض اینکه گفت او را تشویق کنید.

2.تقلید صدا از کودک

کودک را در آغوش بگیرید به چشمان او نگاه کنید و هر صدایی که از خودش در آورد شما نیز همان صدا را در بیاورید.

3.تقلید رفتار کودک

برای زود حرف زدن نوزاد بازی تقلید رفتار را انجام دهید.هر کاری که کرد مادر یا پدر نیز همان کار را انجام دهند.مثلا می خندد شما نیز بخندید.

4.بازی همراه با والدین

والدین باید از کودک بخواهند که از آن ها تبعیت کند مثلا دست بزنید و از کودک بخواهید تا او نیز دست بزند.

دست ها را بالا ببرید و بگوید تو هم دستهایت را بالا ببر.

بوسه بفرستید و کودک را تشویق به فرستادن بوسه کنید.

5.صحبت در مورد همه چیز

همین طور که مشغول عوض کردن لباس نوزاد هستید یا اینکه او را حمام می کنید با نوزاد حرف بزنید.

در حالی که مشغول پختن غذا هستید از دور با کودک صحبت کنید.

می توانید کنار او بنشینید و در مورد همه چیز و همه کس برایش تعرف کنید.

6.از زبان بدن استفاده کنید.

وقتی با نوزاد حرف می زنید باید از زبان بدن نیز استفاده کنید.به این صورت که وقتی می گویید بای بای دست ها را نیز تکان دهید.

یا هنگام سلام دست را به نشانه ارادت بالا بیاورید یا  آن را روی سینه بگذارید.

استفاده از زبان بدن به کودک در ایجاد ارتباط با دیگران کمک می کند.

7.آموزش صدای حیوانات

می توانید کتاب هایی که صدای حیوانت را آموزش می دهد بخرید.همان طور که شعر می خوانید تصویر را هم به او نشان دهید.

8.تا حرف زد او را تشویق کنید.

نشان دان توجه و تشویق کودک هنگامی که او یک صدای کوچک از خود در می آورد بسیار کمک کننده خواهد بود.با این کار کودک سعی می کند بیشتر حرف بزند.تا حرفی را گفت بخندید و برایش دست بزنید.از کلمات تحسین بر انگیز نیز استفاده کنید.

9.ایراد نگیرید.

از حرف زدن نوزاد ایراد نگیرید.زیرا او تازه با واژگان آشنا شده است و هنوز فرق درست و غلط را نمی داند.با ایراد گرفتن باعث می شوید اعتماد به نفس کودک کاهش یابد و دیگر نخواهد که صحبت کند.

نقش والدین در حرف زدن نوزاد

باید بدانید که والدین نقش اول را برای حرف زدن نوزاد خود دارند زیرا همیشه در کنار نوزاد هستند.والدین باید تا  می توانند با کودک در مورد همه مسائل حرف بزنند تا دامنه لغات کودک بالا برود و کم کم شروع به تقلید از والدین اش کند.

ثابت شده است که مادران نقش فعال تری در کمک به فرزند خود داشته اند زیرا زمان زیاد تری نسبت به پدر با کودک همراه هستند.

نقش مادر

 • حرف زدن نوزادبا کودک زیاد حرف بزنید.
 • برایش کتاب بخوانید.
 • کلمات را برایش معنی کنید.
 • صدا ها و آوا ها را زیاد بگویید.
 • بازی صدای حیوانات را انجام دهید.(گاوه میگه ماما،ببعی می گه بع بع ….)
 • نشان دادن تصویر به کودک و گفتن اسم آن ها.
 • برای کودک آهنگ های شاد و با کلام کودکانه بگذارید.
 • برایش لالایی بخوانید.
 • برای نوزاد شعر های بچگانه بخوانید.

تاخیر در حرف زدن نوزاد و علل آن

دیر حرف زدن نوزاد ممکن است به دلایل ساده ای باشد که با چند جلسه استفاده از گفتار درمانی حل  می شود.اما گاهی نیز علت های پزشکی دارد.

علتهای تاخیر در صحبت کردن کودک چیست؟

عدم برقراری ارتباط درست با نوزاد

وقتی به کودک اجازه می دهیم که بیش از حد تلویزیون تماشا کند.ارتباط کلامی دو نفره و تعامل اجتماعی را از کودک می گیریم و به او یاد می دهیم که فقط گوش کند بدون اینکه یک کلمه حرف بزند.

وقتی والدین مشغله های زیادی دارند و زمانی برای با کودک بودن ندارند.کودک زمان های زیادی را تنها سپری می کند و کسی با او صحبت نمی کند.

وقتی والدین از جملات و کلماتی استفاده می کنند که در سطح فهم کودک نیست.یا اینکه تند تند حرف می زنند.

وقتی والدین تلاش می کنند که زبان دوم را به کودک یاد بدهند در صورتی که بچه هنوز زبان فارسی را به طور کامل آموزش ندیده است.

وقتی کودک همه نیاز هایش بر آورده می شود و دلیلی برای حرف زدن نوزاد نیست.در این شرایط کودک انگیزه ای برای صحبت کردن پیدا نمی کند.

مشکلات سیستم بدن کودک

بعضی از کودکان به دلیل لب شکری بودن یا شکاف کام نمی توانند به درستی صحبت کنند.

گاهی کودک به علت کوتاه بودن بند زیر زبان قادر به تکلم نیستند.

در بعضی اوقات مشکل در مغز کودک قدرت حرف زدن را از اومی گیرد.به همین دلیل کودک نمی تواند از لب،دندان،فک و زبان به طور همزمان استفاده کند تا صحبت کند.

در بعضی کودکان عقب ماندگی ذهنی،علت تاخیر در حرف زدن نوزاد می گردد.

اگر کودکی مشکل شنیداری داشته باشد باالطبع نمی تواند صحبت کند.برای اطمینان از قدرت شنوایی کودک از تست شنوایی استفاده کنید.

گاهی عفونت گوش باعث کم شنوایی کودک بشود.بنابراین مطمئن باشید که کودک عفونت گوش نداشته باشد. و در صورتی که مبتلا شد سریع آن را درمان کنید.

 

مشکلات پزشکی  عدم حرف زدن نوزاد

 • مواردی مثل اوتیسم
 • فلج مغزی
 • عقب ماندگی ذهنی
 • آپراکسی دوران کودکی
 • شکاف کام

در این موارد باید به آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه کنید.

نقش گفتار درمانی در حرف زدن نوزاد

حرف زدن نوزادنباید در مراجعه با آسیب شناس و درمان گری های گفتاری سهل انگاری کنیم زیرا ممکن است حرف نزدن نوزاد علتی داشته باشد و ما نتوانیم آن را در خانه حل کنیم.

در صورتی که درمان دیر شود،پشیمانی سودی ندارد.

فکر نکنید گفتار درمانی جای خیلی بدی است و با ورود به مراکز آسیب شناسی مردم چه می گویند.در این مراکز سعی می شود که کودک همراه با بازی حرف زدن را نیز یاد بگیرد.

آسیب شناسان و درمان گر ها در تلاش اند که با انجام بازی مفاهیم را به کودک آموزش دهند.

لی لی 

یک کلمه را انتخاب کنید و با هر پرش در یک خانه کلمه را تکرار کنید.

توپ بازی

یک واژه را مد نظر بگیرید و هر بار که توپ را پرت می کنید کلمه را بگویید.

آینه بازی

هر دو جلوی آینه بایستید و حرف بزنید تا کودک نگاه کند.با این کار قدرت حرف زدن نوزاد را تقویت کنید.

چی دوست داری بازی کنید؟

از کودک بپرسید و او جواب دهد.چی دوست داری بخوری؟چی دوست داری انجام بدهی؟چی دوست داری بپوشی؟و غیره.

استفاده از بادکنک

یک بادکنک به کودک بدهید و از او بخواهید تا آن را باد کند.تنفس به توانایی حرف زدن نوزاد کمک می کند.

ساز دهنی 

استفاده از ساز دهنی و بازی با آن به کودکانی که ضعف تنفس دارند کمک می کند.

در گفتار درمانی به کودک یاد می دهند که برای ادای کلمات چگونه از ماهیچه های زبان و دهان استفاده کنند.

بله و خیر

از کودک سوال بپرسید و فقط با بله و خیر جواب دهد.

استفاده از حباب ساز

از کودک بخواهید تا با حباب ساز بازی کند.او با انجام این بازی از همه ماهیچه های زبان،لب و دهان استفاده میکند.

در نهایت

استفاده از گوشی تلفن،موبایل و تلویزیون توسط کودک را محدود کنید.

برای کودک وقت بگذارید.رابطه عاطفی مادر  و نوزاد و پیوند عاطفی پدر و فرزندی را تقویت کنید.

بیشتر کودک را به محیط هایی مثل پارک،مهد کودک و خانه های کودک برای بازی ببرید تا تعامل و حرف زدن را از کودکان دیگر یاد بگیرد.

برای کودک کتاب بخوانید.

اگر کودک کلمه ای را اشتباه می گوید به او نخندید و فقط درستش را ادا کنید.

با ایراد گرفتن از کودک اعتماد به نفس او را سرکوب نکنید.

توصیه می شود به والدین برای گفتار درمانی کودک عجله کنید.

لازمه این مسیر صبر و مثبت اندیشی است.وقتی کودک با همدردی والدین مواجه می شود روند درمانی او سرعت می یابد.

نظرات و تجربیات شما

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.